Ràdio

1991/1992 – ONDA CERO RADIO. Presentació i direcció del talk-nocturn diari “La radio de Julia”.

 

1992/1999 – ONDA CERO RADIO. Presentació i direcció del magazine de tarda diari “La radio de Julia”.

 

2005/07 – PUNTO RADIO. Presentació i direcció de “Protagonistas con Julia Otero”.

 

2007/actualment – ONDA CERO. Presentació i direcció de “Julia en la Onda”.